H-REKULTIVACE, a.s.


Historie společnosti sahá až do roku 1994, kdy pan Marcel Holeček začal jako fyzická osoba získávat první zkušenosti s rekultivační činností.

V roce 1998 vznikla spojením  dvou    menších  společností  společnost    
H-REKULTIVACE v.o.s.
, která se zaměřila především na dodávky prací v oblasti biologických rekultivací, při sanaci krajiny postižené těžbou hnědého uhlí v regionu Severních Čech. Společnosti H-REKULTIVACE v.o.s. se podařilo splnit základní předpoklady pro kvalitní a včasné plnění komplexních dodávek prací biologických rekultivací – vybudování týmu kvalitních pracovníků a technického zázemí, což  společnosti umožnilo neustálý růst jak objemu zakázek, tak i finančních ukazatelů. Vzhledem k nárůstu objemu zakázek, neustálému rozvoji společnosti a inicializaci nových aktivit se firma transformovala formou právní změny na akciovou společnost.

V roce 2006 jsme získali certifikáty ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999. V roce 2009 proběhla ve společnosti H-REKULTIVACE, a.s. recertifikace a získání certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 pro předmět činnosti: "provádění technických a biologických rekultivací","komunální služby" a  "ozeleňování a údržba silnic".                                     

Koncem roku 2010 byla společnost rozdělena na 4 divize – Ozeleňování a údržba silnic, Rekultivace, Komunální služby a Stavby – zemní práce.

V roce 2011 byl zaveden v celé společnosti kompletní dohledový systém JPS značky Nasec.

V roce 2012 se společnost přestěhovala do nového vlastní areálu, který nám zajišťuje moderní a vysoce efektivní řízení zakázek a zajištění kompletního provozního servisu.

V roce 2013 zavádíme v rámci celé společnosti nový ekonomický a řídící software značky Helios.

Díky těmto krokům jsme významnějším a důvěryhodnějším partnerem pro investory a odběratele našich služeb, ať už se jedná o stát, města, obce či soukromé společnosti v celé České republice.Patička a copyright

copyright © 2010 H-REKULTIVACE, a.s.  |  grafika, code sopko.cz  |  code © zal.cz